Utvalda hotell inom dessa grupper:

Certifiering

”The Global Hotel Security Standard”© sätter hotell & konferensgästers trygghet i fokus. En anläggning som är certifierat av Safehotels har vidtagit åtgärder för att ta väl hand om sina gäster om något oförutsett skulle inträffa.

Utbildning

Våra utbildningar är skräddarsydda för hotell- och mötesanläggningar. Våra utbildares branschkunskap gör att innehållet i utbildningarna är lätt att ta till sig och direkt översätta till sin egen arbetssituation.

Konsultation

När tiden inte räcker till kan vi hjälpa er med säkerhetsarbetet. Våra konsulter kan tillsammans med er ta fram rutiner, dokument, utbildningsplaner eller checklistor. Vi kan också hjälpa ert företag att välja rätt hotell för ert säkerhetsbehov.